PRVNÍ POMOC: AUTOŠKOLY A ŘIDIČI
JAK TRÉNUJEŠ, TAK ZACHRAŇUJEŠ!

NAUČÍTE SE:

 • zajistit bezpečí sobě i jiným při dopravní nehodě
 • zachránit život člověku, který je v přímém ohrožení života nejen u dopravní nehody

Kurz První pomoc pro autoškoly a řidiče je zaměřený na uchazeče o řidičský průkaz a současné motoristy. Probíhá v souladu se zákonem č. 247/2000 Sb. Cílem kurzu je připravit jedince tak, aby dokázal poskytnout první pomoc adekvátně a bez obav, a zároveň, aby zvládl zkoušky k získání řidičského oprávnění. Důraz je kladen především na praktické dovednosti absolventů. 

Doba trvání kurzu je přizpůsobena zákazníkovi, nejméně však 4 hodiny včetně přestávek. Výuka a nácvik úkonů jsou prováděny formou přednášky s diskuzí, videoprojekcí a především formou modelových situací a drillu, tedy praktického nácviku. Lektor je zároveň maskérem, modelové situace tak vypadají realisticky.

OBSAH KURZU:

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA

 • vzdělávání řidičů
 • neposkytnutí první pomoci
 • řidič a první pomoc

BEZPEČNOST

 • kde zastavit
 • přístup k nehodě
 • trojúhelník a vesta

AUTOLÉKÁRNIČKA

 • aktuální obsah
 • co a jak použít
 • další vybavení

VOLÁNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

 • z čeho volat
 • kam volat
 • co sdělit

VYPROŠŤOVÁNÍ

 • přístup k vozidlu
 • kdy vyprošťovat
 • manévy pro vyproštění

POLOHOVÁNÍ RANĚNÝCH

 • volné dýchací cesty
 • pozor na krční páteř
 • specifika u poranění

NEODKLADNÁ RESUSCITACE

 • vědomí x bezvědomí
 • dýchá x nedýchá
 • resuscitace

ZÁSTAVA KRVÁCENÍ

 • jak to udělat rychle
 • tlakový obvaz
 • zaškrcení končetiny

DALŠÍ AKUTNÍ STAVY

 • poranění hlavy
 • poranění hrudníku
 • poranění břicha a pánve