AKUTNÍ STAVY U DĚTÍ
JAK TRÉNUJEŠ, TAK ZACHRAŇUJEŠ!

NAUČÍTE SE:

 • reagovat na zdravotní obtíže dětí a postarat se o dítě do příjezdu záchranné služby
 • as zavolat pomoc a pomoci svému dítěti

Kurz Akutní stavy u dětí je cílen na rodiče, kteří mají malé děti a chtějí si osvojit zásady první pomoci zaměřené na věkovou skupinu 0 - 15 let. Další cílovou skupinou jsou osoby, které se o malé děti starají (chůvy, učitelky MŠ a ZŠ, vedoucí zájmových kroužků). Platí, že dítě není "změnšený dospělák", a proto jsou některé z postupů první pomoci pro děti odlišné od postupů pro dospělé. Kurz je zaměřen pouze na akutní stavy u dětí s rozšířením o volání zdravotnické záchranné služby. Kurz probíhá v souladu s nejnovějšími doporučeními.

Doba trvání kurzu je přizpůsobena zákazníkovi, optimálně 4 - 6 hodin včetně přestávek. Výuka a nácvik úkonů je prováděn formou přednášky s diskuzí, praktickými ukázkami a především formou modelových situací, tedy praktického nácviku. 

OBSAH KURZU:

VOLÁNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

 • jak a kam volat
 • co uvést
 • co nachystat s sebou

DÍTĚ NEREAGUJE

 • vědomí x bezvědomí
 • uvolnění dýchacích cest
 • dýchá x nedýchá

DÍTĚ NEDÝCHÁ

 • uvolnění dýchacích cest
 • technika srdeční masáže
 • technika umělého dýchání

TONUTÍ

 • volání o pomoc
 • přístup k tonoucímu
 • po vytažení na břeh

VDECHNUTÍ CIZÍHO TĚLESA

 • prevence
 • manévry 
 • následná péče

JINÉ DÝCHACÍ OBTÍŽE

 • astma bronchiale
 • laryngitida
 • epiglotitida

MENINGITIDA

 • co to je?
 • možnost očkování
 • příznaky

KŘEČOVÉ STAVY

 • teploty, horečky
 • febrilní křeče
 • epilepsie

OTRAVY

 • prevence
 • chemikálie
 • tablety

DĚTSKÉ ÚRAZY

 • pády doma
 • kolo, inline
 • hřiště

ALERGIE

 • nejčastější alergeny
 • typy reakcí
 • jak zareagovat

TERMICKÁ PORANĚNÍ

 • opařeniny
 • popáleniny
 • poleptání