PRVNÍ POMOC: HASIČI
JAK TRÉNUJEŠ, TAK ZACHRAŇUJEŠ!


NAUČÍTE SE:

 • zásady komunikace s operačním střediskem zdravotnické záchranné služby
 • péči o zraněného do příjezdu posádky zdravotniczáchranné služby

Kurz je určen pro jednotky dobrovolných hasičů všech úrovní. Obsah základního kurzu koresponduje s kurzem Základy zdravotnických znalostí pro členy jednotek SDH (v současné době probíhá jednání o zařazení tohoto kurzu do pravidelné přípravy SDH) a trvá 16 hodin (8 + 8). Na přání SDH je však možné sestavit kurz tak, aby byl zaměřen na konkrétní situaci, jakou je dopravní nehoda, fixace a transport pacienta, apod. 

Cílem kurzu je připravit jeho absolventy tak, aby zcela bezpečně ovládali vybavení, které mají k dispozici, aby si byli jistí v prioritách při ošetřování a úkonech, které mohou podle svých kompetencích provádět. Teorie je koncipována tak, aby frekventanti pochopili, co a proč dělají, a přitom byl čas co nejvíce věnován praktickému nácviku a modelovým situacím.

OBSAH KURZU:

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA

 • kompetence
 • první pomoc a zákon

KOMUNIKACE S IZS

 • operační středisko ZZS
 • co sdělit

ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ

 • C - ABC
 • priority

NEODKLADNÁ RESUSCITACE

 • bezvědomí
 • srdeční masáž

ŠOKOVÉ STAVY

 • fyziologie
 • předcházení šoku

MASIVNÍ KRVÁCENÍ

 • cizí tělesa v ráně
 • možnosti zástavy

TĚŽKÁ PORANĚNÍ

 • vyšetření
 • stanovení priorit

TERMICKÁ PORANĚNÍ

 • popáleniny
 • inhalační trauma

AKUTNÍ INTERNÍ STAVY

 • dýchání a oběh
 • neurologie

AKUTNÍ STAVY U DĚTÍ

 • dušení, bezdeší
 • křeče

POLOHOVÁNÍ RANĚNÝCH

 • polohování dle stavu
 • anatomické souvislosti

OBVAZOVÁ TECHNIKA

 • účinné obvazování
 • fixace

TRANSPORT A IMOBILIZACE

 • typy transportu
 • fixace páteře

TŘÍDĚNÍ START

 • metodika
 • jasné třídění

MODELOVÉ SITUACE

 • dril
 • a dril