PRVNÍ POMOC: PEČOVATELKY
JAK TRÉNUJEŠ, TAK ZACHRAŇUJEŠ!

NAUČÍTE SE:

 • rozpoznat signály stavů, které vyžadují zásah zdravotnické záchranné služby
 • rozpoznat infikovanou ránu a orientovat se v její léčbě

Kurz první pomoci pro pečovatelky a pečovatele je zaměřen na osoby, které pečují o osobu jinou. Nejedná se o rekvalifikační kurz. Cílem kurzu je poskytnou účastníkům aktuální informace o postupech první pomoci a ošetřování chronických ran. Kurz je zaměřen pro osoby pečující o klienty nebo rodinné příslušníky všech věkových kategorií.

Kurz je koncipován tak, aby byl jako ostatní kurzy především praktický. Část o chronických ranách je zaměřena na jejich ošetřování a včasné zachycení známek zánětu. Lektorka má několikaletou doložitelnou praxi na chirurgické ambulanci. 

"Školení první pomoci, které jste pro nás připravila v našem zařízení, pro nás bylo velmi poučné. Dozvěděli jsme se se nové postupy, které se nyní používají. Se zaujetím jsme vyslechli vaše příběhy z praxe, zaujali nás nové obvazové materiály, se kterými jste nás seznámila." 

"Školení bylo moc super, lepší jsem už dlouho neabsolvovala. Jste žena na svém místě, Vaše profesionalita ve Vašem věku je až zarážející. Byla jsem naprosto spokojená, nebylo nic, na co byste mi nedokázala dát odpověď. Školení s Vámi bylo velkým zážitkem. Určitě si ho ráda za nějaký čas zopakuji."

OBSAH KURZU:

ZÁKLADNÍ POTŘEBY

 • pitný režim
 • výživa

ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ

 • pohled 
 • pohmat

VOLÁNÍ 155

sdělení adresy

popsání obtíží

BEZVĚDOMÍ

 • uvolnění dýchacích cest
 • resuscitace

ÚRAZOVÉ STAVY

 • pády
 • poranění

INTERNÍ STAVY

 • hypoglykemie
 • dušnost

CHRONICKÉ RÁNY

 • příčiny
 • moderní obvazový materiál

MODELOVÉ SITUACE

 • dril
 • dril