PRVNÍ POMOC: ZÁCHRANNÉ TÝMY
JAK TRÉNUJEŠ, TAK ZACHRAŇUJEŠ!

NAUČÍTE SE:

 • spolupráci v záchranném týmu včetně splnění nutné legislativy
 • zboření nejčastějších mýtů o kompetencích při zajištění zdravotnických dozorů

Kurz První pomoc pro laické záchranné týmy je v České republice jediný, který se tímto tématem zabývá. Je určen pro týmy z Červeného kříže a dalších "rescue týmů" z celé České republiky. Cílem kurzu je upevnit dosavadní znalosti a dovednosti členů záchranného týmu a shrnout novinky v poskytování první pomoci, které určují nejnovější oficiální doporučení. Další blok tohoto kurzu se týká materiálního zabezpečení, především zdravotnického vybavení a označení uniforem. Samostatou kapitolou je pak komunikace s operačními středisky IZS, kde je podrobně rozebrána jejich činnost a formou modelových situací je trénováno volání zdravotnické záchranné služby. Posledním tématem je pak chování členů záchranných týmů při zdravotnických asistencích a jejich kompetence.

Kurz vznikl a jeho program byl navržen díky diskuzi s kolegy záchranáři, lékaři a členy laických záchranných týmů. Členi laických záchranných týmů spatřovali největší obtíže v oblasti komunikace s posádkami ZZS na místě a malým respektováním těchto laických týmů. Profesionální záchranáři zase poukazovali na nedostatečné znalosti a dovednosti laických týmů a nedostatečné odebírání anamnézy včetně přípravy léků a dokumentace od pacienta před příjezdem posádek. 

OBSAH KURZU:

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA

 • kdo může být zdravotník
 • zdravotnické asistence
 • dokumentace

MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ

 • samostudium
 • kurzy
 • VOŠ a VŠ vzdělání

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

 • oblečení
 • zdravotnické vybavení
 • přístrojové vybavení

ZÁCHRANNÝ TÝM

 • úkoly velitele
 • souhra
 • nácvik

KOMUNIKACE S IZS

 • operační středisko ZZS
 • co sdělit
 • co nachystat

ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY

 • uvolnění dýchacích cest
 • neodkladná resuscitace
 • zástava krvácení

TRAUMATICKÉ STAVY

 • traumata hlavy
 • traumata hrudníku
 • traumata páteře,...

INTERNÍ STAVY

 • alergická reakce
 • křeče
 • hypoglykemie,...