SEBEOBRANA A ZDRAVOTNÍCI
JAK TRÉNUJEŠ, TAK BOJUJEŠ!

Kurz sebeobrany pro zdravotníky a záchranné týmy je zaměřen na osoby pracující a pohybující se ve zdravotnických zařízeních i v terénu. Předností tohoto kurzu je především to, že je veden zdravotníkem s praxí v terénu a příjmových ambulancí. Instruktor tedy přesně zná chování lidí a prostředí, ve kterém vykonáváte Vaši profesi, a to Vám mnoho kurzů nenabídne.

Za jediný den výuky se pochopitelně člověk efektivně upránit fyzickému útoku nenaučí, což také není cílem kurzu. Kurz je zaměřen na osobní ochranu, na nutnost uvědomit si možná nebezpečí jak v civilním, tak i pracovním prostředí. Dozvíte se, jaké typy útočníků existují, jaký je jejich motiv a jak jednat s agresorem pomocí řeči a držení těla. Dle působení účastníků je pak kurz koncipován tak, aby si zdravotníci osvojili techniku bezpečného přístupu k pacientovi, který leží na nemocničním lůžku, v sanitním voze nebo na zemi. 

O VYBAVENÍ

Na kurzech je používáno pouze profesionální certifikované vybavení pro nácvik sebeobrany, především lapy, přilby, rukavice, suspenzory, chrániče holení a předloktí nebo chránič hrudníku a břicha. Cílem nácviku je trénovat bezpečně, ale účinně. Neexistuje kvalitní kurz sebeobrany bez použití chráničů. Používáme také makety zbraní, které jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a zároveň mají oficiální certifikaci pro použití při nácviku sebeobrany. 

OBSAH KURZU:

ÚVOD DO SEBEOBRANY

 • zákon o nutné obraně
 • prevence
 • výuka v daném městě

TECHNIKA ÚDERŮ

 • pěst vs. dlaň
 • nácvik na lapách
 • technika kopů

TECHNIKA PÁDŮ

 • vpřed
 • vzad
 • na bok

FYZICKÁ OBRANA

 • načasování
 • vzdálenost
 • univerzální postoj

ZÁCHRANÁŘSKÁ SPECIFIKA

 • únik z místnosti
 • obrana s batohem
 • obrana ve voze

MODELOVÉ SITUACE

 • dril
 • pro každého zvlášť
 • útočník v obleku

PŘI VÝUCE VYCHÁZÍM Z PRAXE ZÁCHRANÁŘKY NA PŘÍJMOVÝCH AMBULANCÍCH A V POSÁDKÁCH ZÁCHRANNÉ SLUŽBY.